MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 • MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 • GİZLİLİK POLİTİKASI
 • ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
 • İZİN PLATFORMU KURULUŞU
 • KAMERALAR İÇİN AYDINLATMA METNİ • MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ İÇİN AYDINLATMA METNİ 1. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ; "RİFAT GÜNGÖR- LA BELLA HOTEL İŞLETMESİ" (Bundan böyle "ŞİRKET" olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11'de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz. ŞİRKET olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3'üncü kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 2. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER; ŞİRKET müşterisi olan sizler ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("KVKK") çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir; a. Bizi Arayan, Web Sitemiz Yoluyla Bilgi Talep Eden veya Fuar vb Organizasyonlarda Temas Ettiğimiz Potansiyel Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, e-posta adresi, fuar organizasyonlarında çekilen fotoğraflar (açık rızaları alınarak). b. Web Sitemiz, Tatil Siteleri veya Telefonla Rezervasyon Yaptıran Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, E-Posta Adresi, Banka Hesap No (Ön ödemenin EFT / Havale ile gönderilmesi halinde). c. Konaklayan Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, TC Kimlik No / Pasaport No, Uyruğu, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Anne-Baba Adı, Medeni Hali, Telefon No, E-Posta Adresi, Adres Bilgisi, Çocuklarınıza ilişkin kimlik bilgileri (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı, TC Kimlik Numarası,) konaklama sırasında çekilen fotoğraf veya videoları (açık rızaları alınarak), güvenlik kameraları ile çekilen görüntüleri, kendi araçları ile geldikleri takdirde araç plaka no, Oda No, Oda No üzerine kaydedilen harcama bilgileri, müşterinin otel hizmetlerini kullanımındaki kişisel tercihleri, otel hizmetlerine yönelik memnuniyet bildirimleri, termal tedavi veya Spa hizmetinden yararlanılması halinde sağlık bilgileri(Sağlık öykünüz, alerjen durumunuz vb. (Spa, yemek, istirahat esnasında veya sonrasında oluşabilecek sağlık problemlerine önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında müdahale edilebilmesi nedeniyle), heyet raporuyla otelimizden hizmet alınması halinde, heyet raporunun fotokopisi, otele ait telefonun kullanılması halinde aranan veya arayan telefon no, kredi kart no (bu bilgi kaydedilmez) 18 yaş altı misafirlerimizin verileri, ebeveynleri veya vasilerinin onayı ile alınır. d. Konaklama Yapmaksızın Otel Hizmetlerinden Yararlanan Müşterilerden Toplanan Veriler (Kahvaltı, yemek, eğitim organizasyonu, günübirlik havuz, termal tedavi hizmeti, Spa vb) : Adı-soyadı, telefon no, e-posta adresi, fatura bilgileri, Sağlık bilgileri, güvenlik kameraları ile çekilen görüntüleri, hizmetler sırasında çekilen fotoğraf veya videoları (açık rızaları alınarak), kredi kart no (bu bilgi kaydedilmez). e. Finansal bilgiler, müşteri işlemleri (banka işlemi, sipariş bilgisi, talep bilgisi kredi kartı bilgileri, çek, senet, fatura gibi) f. Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları) g. E-Bülten Yoluyla Toplanan Kişisel Veriler: E-posta adresi, cep telefonu numarası, h. Acentalardan Toplanan Kişisel Veriler: Acenta yetkilisi veya temas edilen çalışanın adı-soyadı, telefon no ve e-posta adresi vb. i. Tur Rehberleri, Tur Otobüsü Sürücüleri, Grup Başkanlarından Toplanan Kişisel Veriler: Grupla birlikte otelimizde konakladıkları takdirde c) şıkkında açıklanan kişisel veriler. j. Eğlence Organizasyonlarını Düzenleyen Tedarikçilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, fotoğraf veya video, tanıtım afişi veya duyurusunda yer alan görüntüleri, güvenlik kamerası ile çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, iletişim bilgileri vb. k. Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), hizmetin niteliğine göre hizmeti sunan tedarikçi personelinin diğer kişisel verileri, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri vb. l. Web Sitesi, Sosyal Medya Sayfalarımızı Ziyaret Edenlerden Topladığımız Kişisel Veriler: Çerezler, Google Analytics vb yoluyla toplanan veriler, paylaşım yapmaları halinde adı-soyadı, etiketleme yapması halinde fotoğraf veya video vb. m. Fiziksel Mekan güvenliği (çağrı merkezi kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera kayıtları gibi) n. İşlem güvenliği bilgileri (IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıtları gibi) o. İnternetten, mail üzerinden, yazılı olarak elden ya da posta üzerinden gönderdiğiniz sorularınız/yorumlarınız/öneri ve istekleriniz, p. Pazarlama verileri (anket, alışveriş geçmişleri, kampanyalar ile elde edilen bilgiler vs.) 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Kişisel verileriniz, ŞİRKET olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2'de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar; a. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak, b. Konaklama hizmetlerinin yasal şartlara uygun olarak sunulmasının sağlanması, yasal şartların gerektirdiği verilerin alınması, bildirimi ve saklanması, c. Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması, d. Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, reklam, iletişim, kampanya vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, oluşturulan kampanyaların duyurulması, tanınırlığın arttırılması, e. Acentalarla işbirliği yapılması ve müşterilere en uygun seçeneklerin sunulmasının sağlanması, konaklama sözleşmelerinin yapılması, f. Konaklayacak müşterilerin kimlik doğrulamalarının ve bildirimlerinin yapılması, giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, g. Termal tedavi hizmetlerinden ve Spa masaj hizmetlerinden en doğru şekilde yararlanılması için müşterilerin bilgilendirilerek uygun programının önerilmesi, h. Otel hizmetlerinin kullanımına dair kayıtların tutulması ve faturalandırılması, i. Talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi, j. Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi, k. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, l. Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, m. İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi, n. Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, o. Acil durumların yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, p. Yasal mevzuattan kaynaklanan (örneğin VUK(Vergi usul kanunu)) bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, q. İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında, r. Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP Kişisel verileriniz tarafınızca Şirketimize iletilmesi suretiyle, http://www.hotellabella.com.tr/ internet adresimizden bize ulaşarak, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla, paylaştığınız kartvizitleriniz, konaklama sözleşmeniz, düğün, organizasyon, toplantı sözleşmemiz ve veya ürünlerimizin satışınızdan kaynaklı gereği paylaştığınız bilgiler dolayısıyla, İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, rezervasyon talepleri, teklif talepleri, teklif formları, sözleşmeler, iletişim formu, elektronik ileti (SMS) veya şirketimizin çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile; yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda elde edilebilir. Rezervasyon bilgileri, konaklama belgesi, harcama kayıtları vb. Fuar organizasyonları, müşteri veya tedarikçi ziyaretçileri vb'den toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarında veya karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde, görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler. LA BELLA HOTEL'e yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekim yapılması Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler: Kişisel verileriniz, Kanun'a uygun olmak kaydıyla http://www.hotellabella.com.tr/ aracılığı ile otomatik yollarla elektronik ortamda toplanabilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınmakta ve bu veriler anonim istatistiksel trend ve demografik analizlerinde kullanılabilmektedir: " Client IP Adresi: Bağlantı isteği yapılan kullanıcı gerçek IP adresi, " User Agent Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan internet tarayıcısı bilgisi (örn. Explorer/chrome gibi) " İşletim Sistemi Versiyon Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi (örn. Windows10/xp) " İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz tarih ve saat bilgisi Ayrıca LA BELLA HOTEL'e ait wifi bağlantısı kullanmanız halinde de IP No, TC Kimlik No ve Oda No bilginiz log kayıtları ile kaydedilmektedir. Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz: a. Açık rızanızın bulunması, b. Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Başta Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşteriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, Kaplıcalar Yönetmeliği, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız tüm müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilerimizle yapılan işlemlerde kişisel verileri topluyoruz. Aynı zamanda toplanan kişisel tüm veriler; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.) c. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, d. Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması, e. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, f. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, g. Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması, h. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması. Özel Nitelikteki Kişisel Verileriniz (Sağlık verileriniz, ceza mahkûmiyet verileriniz vb.) Açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun'un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir. Kendiniz tarafından özel nitelikli verilerinizi paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için şirketimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına yönelik olarak işleyecektir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda (kaza geçirmeniz, açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda) sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. 5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir. 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği, konaklama yapan müşterilerimizin (yerli /yabancı) kimlik bilgileri Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir. Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, şirketimizin danışmanları, ya da çözüm ortakları, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali müşavirlik, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir. 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Şirket olarak kişisel verilerin korunması konusunda kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4. 5. ve 6. Maddeleri kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız. 7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ KVK Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik baz alınarak yerine getirilecektir. 8. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4'üncü Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz. 9. VERİ SORUMLUSUNA BAS?VURU YÖNTEMİ Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; "KVKK Başvuru Formu'nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla "ZAFER MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:63/1 SALİHLİ/MANİSA/TÜRKİYE" adresine gönderebilirsiniz. Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; KVKK Başvuru Formu'nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle "[email protected]" e-posta adresine iletebilirsiniz. (Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekâletname vermesi gerekmektedir.) Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ Adres: ZAFER MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:63/1 SALİHLİ/MANİSA /TÜRKİYE Tel: 0236 714 70 70 E-mail: [email protected] İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. İşbu Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. Ad Soyadı: Tarih: İmza :
  Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak için çerezler kullanabilir. Bu internet sitesini kullanarak çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.
  Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle
  Adres :
  Fatih Mah. Ataturk Bulvari No:303 Bergama
  35700 Bergama / İzmir

  Telefon :
  (0232) 633 20 20

  e-Posta:
  [email protected]
  La Bella Hoteller Grubu ©2023   |   KVKK Aydınlatma Metinleri
  DWT Ajans Denizli Web Tasarım